De labs

een innovatieve leerwerkpraktijk

Het Zorgtrainingscentrum bestaat uit drie samenhangende labs. Innovatieve, hybride omgevingen waar studenten, zorgprofessionals en docenten continu alle veranderingen in de zorg oefenen.

Wat maakt deze aanpak zo bijzonder?

  • Het leren in de labs gebeurt niet op school, maar meteen in en aan de praktijk, samen met de cliënt en zijn mantelzorgers. Studenten en professionals doen levensecht en op maat ervaringen op. Zo krijgen zij de vereiste kennis, vaardigheden en competenties die ze voor de zorg van de toekomst nodig hebben.
  • Het leren gebeurt met elkaar, in multilevel en multidisciplinaire teams. Heterogene teams die bestaan uit studenten (mbo en hbo) én professionals uit diverse vakgebieden met uiteenlopende functies (van werkvloer tot directie). Gebleken is dat in dergelijke teams beter wordt geleerd.

Alle bij het Zorgtrainingscentrum betrokken zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven maken zich deze nieuwe, integrale leerzorgaanpak zoveel mogelijk eigen.

De labs 9682
Bijzonder aan het leren in de labs is dat het meteen in en aan de praktijk, samen met de cliënt en zijn mantelzorgers, gebeurt.

Onderwijsvisie en -materialen

Centraal in de onderwijsvisie van het Zorgtrainingscentrum staat het levenslang leren aan de hand van een hybride leeromgeving.

De labs ontwikkelen de lesmaterialen en zorgen ervoor dat deze aansluiten bij het beroepsprofiel, de curricula en programma’s van de onderwijspartners (onder andere doorlopende leerlijn mbo-hbo).

Locaties

De labs zijn te vinden op onderwijs- en praktijklocaties in (de regio) Zwolle.

Thema’s

Elk lab heeft een thema:

  • Zorg in de wijk (wijkzorg lab)
  • Ethiek en respectvolle zorg (zorgethisch lab)
  • Technologische mogelijkheden (zorgtechnisch lab)
De labs 1156
Het leren gebeurt met elkaar, in multilevel en multidisciplinaire teams.