‘De volgende stap is systemen koppelen aan het internet’

Het verzorgen van ouderen en zorgvragers is een belangrijk beroep en grotendeels afhankelijk van goede zorgprofessionals. Maar wat nou als de techniek hier en handje bij kan helpen? Er wordt al veel gebruik gemaakt van techniek in de zorg. De overkoepelende term daarbij is ‘domotica’: onder andere alarmsystemen, uitluistersystemen en deurvergrendelingen.

De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan snel. Zo bestaan er systemen die fysieke activiteit, bloeddruk, hartslag, gewicht en trouwheid aan therapie van ouderen meten en zo de gezondheid kunnen monitoren.
Er bestaan sensoren die je op het lichaam kunt plaatsen om ouderen met een verhoogd valrisico te identificeren. Maar ook wanneer iemand gevallen is kun je dit detecteren met draagbare sensoren of camera’s. Verder bestaat er een systeem dat de slaapkwaliteit en -omgeving kan monitoren om deze waar mogelijk te verbeteren.

De volgende stap is om deze systemen aan het internet te koppelen (IoT = Internet of Things), mogelijk via een gebruiksvriendelijke applicatie op een smartphone of tablet. Dankzij al deze systemen en apparaten kunnen we ouderen beter monitoren en tegelijk geïndividualiseerde zorg verlenen.
Hoe groot de impact van deze technologische ontwikkelingen gaat zijn en waar het eindigt is moeilijk in te schatten. Bij de introductie van internet hadden we ook geen beeld van de uiteindelijke impact ervan.

Dat er technisch gezien veel mogelijk is, betekent niet een-op-een dat deze ontwikkelingen direct toe te passen zijn. De uitdaging zit in het terugdringen van de kosten, de toepassing zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken, de samenwerking met onder andere zorgverzekeraars en het bijscholen van zorgprofessionals.
Mijns inziens begint het bijscholen al bij de opleiding waar we studenten bewust maken van de voortdurende technologische ontwikkelingen in hun vakgebied en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Niet alleen de toekomstige, maar ook de huidige zorgprofessionals zullen tijdens hun loopbaan moeten blijven leren zodat ze hun werk efficiënter uit kunnen voeren en er meer tijd overblijft voor persoonlijke aandacht voor de zorgvrager. Het belangrijkste doel tijdens dit alles is de uitstekende en persoonlijke zorg voor de zorgvrager. De zorg moet ondersteunt worden door en niet ten koste gaan van deze innovaties.

SallandElectronics & Zorgtrainingscentrum

Bij Salland Electronics, en met name binnen ons IoTLab Zwolle, zijn we bezig met het omzetten van uitdagingen in de ouderzorg in mogelijkheden en technische oplossingen. Een duidelijke communicatie tussen de zorgsector en elektronicabedrijven is daarbij van groot belang. Het Zorgtrainingscentrum kan daarin een verbindende rol spelen. Bij het Zorgtrainingscentrum kunnen ontwikkelde technologieën als prototypen gebruikt worden om zo direct feedback te krijgen en het product te optimaliseren.