Derde bijeenkomst ‘Doorontwikkelen simulatieleren inleefsessies’

Na de eerste twee bijeenkomsten (4 juni en 2 september) gaan we tijdens deze derde bijeenkomst verder kijken we hoe we het aanbod op het gebied van simulatieleren kunnen doorontwikkelen. Ook maken we een actieplan en een tijdspad. Dit doen we op basis van de uitkomsten van de vorige bijeenkomst.

Zes mogelijkheden

Tijdens deze bijeenkomst bespraken de aanwezigen hoe het aanbod verbreed kan worden zodat studenten en zorgmedewerkers ‘nieuw gedrag’ ontwikkelen. Dit leverde zes mogelijkheden op:
  1. Het huidige inleefsessie-aanbod passender maken, meer vraaggestuurd.
  2. Interactief theater aanbieden, met trainer-acteurs.
  3. Ook de zorgprofessionals kunnen tijdens een inleefsessie van rol wisselen (en hebben dus niet alleen de rol van simulant = zorgvrager). Zo kan de zorgprofessional ook feedback krijgen op zijn manier van handelen.
  4. Een workshop ontwikkelen waarin zorgmedewerkers met zorgethiek aan de slag gaan en zich geleidelijk moeten blootgeven. Dit laagdrempeliger dan de aanpak tijdens een inleefsessie.
  5. Ervaringssessies organiseren aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld omgaan met agressief gedrag, verplaatsen in de zorgkracht van de cliënt, zorg op maat leveren, kwaliteit van leven bevorderen, regie bevorderen. Hiervoor de huidige inleefsessie aanpassen. De ervaringssessies kunnen aansluiten bij thema’s die passen in het cultuurprogramma van de betreffende organisatie.
  6. Een aanbod die naar de organisatie toekomt: een mobiel aanbod, bijvoorbeeld in een verbouwde SRV-wagen of een tent.
De partners kiezen uit deze zes mogelijkheden hun top 3, maar ook andere mogelijkheden zijn ook welkom. Tijdens de bijeenkomst is duidelijk welke mogelijkheden de voorkeur hebben.

Voor wie

Medewerkers van partners van het Zorgtrainingscentrum: zorgprofessionals, docenten, studenten en overige medewerkers.

Wanneer

28 oktober (14.00-16.00 uur).

Kosten

Geen.

Aanmelden & informatie

Wil je erbij zijn? Meld je dan hier aan. Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel op de hoogte worden gehouden? Geef dit ook hier aan.